Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door de door u gekozen artikelen bij Zhu Import (madeinchina.nl) te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Zhu import hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de madeinchina.nl vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan Zhu Import gemeld worden.

Levertijden
De levertijden van de artikelen worden aangegeven op de site, dit zijn allemaal circa levertijden. De klant kan ten alle tijden contact opnemen met Zhu import om zich te laten informeren over de exacte levertijd van het bestelde product. Mocht de levertijd van het product langer dan 2 weken dan de aangegeven levertijd zijn, zal Zhu Import
u hierover informeren.

Annuleringen
De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als Zhu Import met de klant een andere levertijd overeen is gekomen.

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Zhu Import kenbaar te worden gemaakt.. In de annulering dient u, uw naam met het ordernr. en uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan Zhu Import gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.

Zichttermijn / Afkoelingsperiode .
Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen
. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met Zhu Import
te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail of brief) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen.

De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Zhu Import 
heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.

De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.

Zhu Import behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door Zhu Import om of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal Zhu Import 
u hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Zhu Import h
eeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.


Beschadigde artikelen.
Heeft u defecte of beschadigde artikelen ontvangen? meld dit dat binnen 3 werkdagen aan ons bij voorkeur via de e-mail info@madeinchina.nl 

Zend ons eventueel een foto van de beschadiging. Hierna worden beschadigde goederen niet meer door ons vergoed!

Gebruiksvoorwaarden van deze website
Deze website wordt onder de volgende voorwaarden gratis ter beschikking gesteld aan alle internetgebruikers, en met name aan de klanten van ZHu Import
. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Persoonlijke informatie die door gebruikers van deze website wordt verstrekt, wordt met de nodige zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zie de privacyverklaring voor nadere informatie over zaken die op de privacy betrekking hebben..

Ongeoorloofd gebruik
Het gebruik van deze website op een manier die hinderlijk is voor andere Internetgebruikers of op andere wijze het goede functioneren van deze website verstoort of de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloedt, is niet toegestaan. Het gebruik van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Zhu Import is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Zhu Import is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen. Zhu Import
 behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Privacyverklaring
Vertrouwelijke behandeling en veilige opslag.
Persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van uw bestelling, die op of via deze website worden verwerkt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend benut in het kader van uw contact met Zhu Import.


Dit houdt in dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde diensten of producten. In dergelijke gevallen mogen derden deze informatie alleen en uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taak om u de betreffende producten en diensten te leveren. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid.

Zhu Import beschermt de persoonlijke informatie van haar websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij verzamelen de door u verstrekte persoonsgebonden informatie en slaan deze op conform de Wet op Persoonsgegevens en in overeenstemming met de geldende EU-bepalingen ten aanzien van bescherming persoonsgegevens.

Wanneer vraagt Zhu Import (madeinchina.nl) om uw persoonlijke gegevens?
In het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of overige informatie over uzelf te geven. Zhu Import
vraagt uitsluitend informatie aan u als u een bestelling wilt plaatsen.

Wij verzamelen informatie over u om twee redenen: ten eerste, om uw bestelling af te kunnen handelen, ten tweede om u de best mogelijke service te bieden.

2739845 bezoekers (6215445 hits) sinds 8-2-2011
Powered by webXpress